Cách Thanh Toán

Xin vui lòng chọn vào phương thức thanh toán bên dưới để thanh toán.

Nếu bạn chưa có tài khoản. Hãy đăng ký ở đây.

Lưu ý: Bạn cần đăng ký Internet-Banking hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến tại ngân hàng trước khi thực hiện.

Lưu ý: Bạn phải có thẻ Visa hoặc MasterCard.


Thông Tin Khách Hàng